Audit korporátního designu, loga a vizuální komunikace

Pro koho je audit určen:

Jednotlivci, firmy a instituce, které si uvědomují sílu a nutnost kvalitní, konzistentní a promyšlené vizuální komunikace.

V jaké situaci audit provést:

Audit je vhodné provést před plánovaným redesignem současného korporátního designu, před změnou komunikační strategie, při podezření na nesprávné používání loga a předepsaného grafického stylu. Před plánovaným slučováním, rozdělováním a reorganizací firem a institucí.

Korporátní design, logo a vizuální komunikace jsou posuzovány především v následujících oblastech:

Grafická podoba loga
   Posuzujeme, zda logo splňuje obecná pravidla a jestli po grafické stránce odráží zaměření a vizi firmy.

Existence a dodržování zásad logo manuálu
   Hodnotíme kvalitu logo manuálu, „CD gramotnost" a schopnost pracovníků firmy (příp. dodavatelů) dodržovat zásady používání loga v něm předepsaných.

Posudek stavu všech firemních materiálů a komunikačních kanálů – od vizitky, přes www stránky až po tištěné materiály, cedule, reklamy (outdoor, online), polepy aut, navigační prvky v prostředí firmy atd., na správné používání loga, barev, fontů apod.
 Hodnotíme konkrétní firemní materiály, na kterých je (případně by mělo být)použitý korporátní design, a to v rámci celé firmy, jejích jednotlivých divizí, středisek, poboček atd.

Soulad korporátního designu, vizuální komunikace a nastavené komunikační strategie
   Hodnotíme, jak korporátní design funguje ve vizuální komunikaci - v rámci celkové komunikační strategie.

Výsledkem auditu je report s přehledem zjištěných chyb a nedostatků, jeho součástí jsou návrhy a doporučení na nápravu. Přílohou jsou analyzované materiály nebo fotodokumentace s označenými a popsanými chybami při používání loga a korporátního designu. Report se má následně stát podkladem pro firmu a zaměstnance k řešení nedostatků, nebo pro firmu zajišťující redesign loga a korporátního designu.

Zjistit více informací

jednoho dne plakaty