Než začneme tvořit logo a korporátní identitu

Před zahájením jednání si položte následující otázky:

• dokážu určit cílovou skupina zákazníků firmy?
• dokážu formulovat image firmy, zaměření firmy a její cíle?
• dokážu formulovat motto/slogan firmy?
• mám rozmyšlený symbol/piktogram, barvy, které se má v logu objevit?
• má firma více pracovišť/lokací nebo divizí, které je potřeba v logu rozlišit?
• mám k dispozici aktuální logomanuál?

S vytvořením a zejména s redesignem loga je spojená důležitá věc - aktualizace existujících firemních materiálů. Logo je součástí mnoha tištěných a online materiálů - od vizitek, www stránek, cedulí, až po 3D znaky, billboardy atd., je tedy potřeba zvážit, kde má být staré logo nahrazeno novým a kde zůstane logo staré nebo žádné.·
Pokud firma například potřebuje dotisknout vizitky a současně zvažuje změnu designu loga, je logické obě akce "sesynchronizovat" a vizitky nechat dotisknout až ve chvíli, kdy je jasné, jak bude logo ve finále vypadat.

Zjistit více informací

Mohlo by vás zajímat:

Audit loga a korporátní identity